สตอปโมชัน อีกหนึ่งเทคโนโลยีภาพยนตร์

เทคโนโลยีการถ่ายทำภาพยนตร์นั้นมีการพัฒนาเรื่อยๆมาในช่วงแรกๆการถ่ายทำภาพยนตร์ที่มีการใช้เทคนิคพิเศษนั้นในช่วงยุคที่คอมพิวเตอร์กราฟฟิกยังไม่เข้ามามีบทบาทนัก การถ่ายทำภาพยนตร์นั้นจะใช้เทคนิคที่เรียกว่า การถ่ายสต็อปโมชัน (stop motion) เทคนิคนี้ถูกใช้กันมานับตั้งแต่ช่วงปี 1910 ซึ่งใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ประเภทการ์ตูนแอนิเมชั่น การถ่ายทำประเภทนี้ค่อนข้างใช้เวลานานมากและต้องมีความละเอียดในการถ่ายทำสูง  สต็อปโมชัน เป็นการถ่ายทำแอนิเมชันที่ผู้ทำแอนิเมชันต้องสร้างส่วนประกอบต่าง ๆ ของภาพขึ้นด้วยวิธีอื่น นอกเหนือจากการวาดบนแผ่นกระดาษ หรือแผ่นเซล และยังต้องยอมเมื่อยมือ ขยับรูปร่างท่าทางของส่วนประกอบเหล่านั้นทีละนิด ๆ แล้วใช้กล้องถ่ายไว้ทีละเฟรม ๆ เทคนิคนี้นิยมใช้มากในช่วงยุคแรกๆของภาพยนตร์มีภาพยนตร์หลายเรื่องที่ถ่ายทำในรูปแบบนี้ เช่น King Kong (1930), Mary and Gretel (1916) และอีกมากมาย

การถ่ายสต็อปโมชัน มีหลากหลายรูปแบบ อาทิ เคลย์แอนิเมชัน (Clay animation หรือเรียกว่า เคลย์เมชัน claymation) คือ การถ่ายทำโดยการปั้นดินเหนียวหรือขี้ผึ้งเป็นรูปร่างจากนั้นใช้โครงลวดติดไว้ด้านข้างของรูปปั้นนั้นๆเพื่อใช้ในการดัดท่าทาง และถ่ายทำโดยการถ่ายภาพเป็นเฟรมๆและนำมาเรียงต่อกันเป็นภาพเคลื่อนไหว คัตเอาต์แอนิเมชัน (Cutout animation) เป็นการถ่ายทำโดยใช้วัสดุ 2 มิติ (เช่น กระดาษ, ผ้า) ตัดเป็นรูปต่างๆ และนำมาขยับเพื่อถ่ายเก็บไว้ทีละเฟรม ซึ่งสมัยก่อนนิยมถ่ายทำในลักษณะดังกล่าว แต่ปัจจุบันใช้วิธีวาดหรือสแกนภาพเข้าไปขยับในคอมพิวเตอร์ได้เลย เทคนิคนี้ปัจจุบันไม่ค่อยนิยมใช้ถ่ายแอนิเมชั่นเรื่องยาว เพราะค่อนข้างยุ่งยากจึงนิยมใช้การถ่ายแบบสั้นๆมากกว่า

กราฟิกแอนิเมชัน (Graphic animation) เป็นเทคนิคที่นิยมใช้ตั้งแต่ปี 1980 และเป็นที่นิยมจนถึงปัจจุบัน การนำกล้องมาถ่ายภาพนิ่งต่าง ๆ ที่เราเลือกไว้ ทีละภาพ ทีละเฟรม แล้วนำมาตัดต่อเข้าด้วยกันเหมือนเทคนิคคอลลาจ (collage ) โดยอาจใช้เทคนิคแแอนิเมชันแบบอื่นมาประกอบด้วยก็ได้ เทคนิคนี้ส่วนใหญ่ใช้ในการไตเติ้ลหรือถ่ายในเวลาสั้นๆ นอกจากนี้เทคนิคนี้ยังมีการใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

โมเดลแอนิเมชัน (Model animation) คือการสร้างตัวละครโมเดลขึ้นมาขยับ แล้วซ้อนภาพเข้ากับฉากที่มีคนแสดงจริงและฉากหลังเหมือนจริง เทคนิคนิยมใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์เนื่องจากใช้เวลาน้อยและใช้เทคนิคคอมพิวเตอร์ถ่ายทำเพิ่มเติม

แอนิเมชันที่เล่นกับวัตถุอื่นๆ (Object animation) เป็นการใช้การถ่ายทำโมเดลโดยใช้วัตถุอื่นๆนอกเหนือจาก ดินเหนียว หรือ ขี้ผึ้ง เช่น ตุ๊กตา, เลโก้ เป็นต้น ปัจจุบันก็ยังคงมีแอนิเมชั่นในการถ่ายทำรูปแบบสต๊อปโมชั่น เช่น The Curse of the Were-Rabbit (2005), Corpse Bride (2005), Chicken Run (2000) เป็นต้น